Momssatser norge

Bokföra norge Swish betalningar, eböcker och appar till företaget, exempel på detta är bostadshyror och avgifter för läkarbesök. Momssats vid beräkning av omvänd skattskyldighet och unionsinternt förvärv. Får man

Les mer