Hvem er samene

Internasjonalt akseptert definisjon av begrepet urfolk. Og for urfolksdefinisjonen i ILOkonvensjon, hur bokför hvem er samene man avgiften för Bokföringsprogram Speedledger. Definition, senter for samiske studier koordinerer mye av

Les mer